Orsak och verkan eller hönan och ägget.

http://www.flexicurity.se/skrifter/fororterna-som-moder-svea-glomde/

Med fler människor i arbetsför ålder blir det lättare att klara de utmaningar som blir följden av att barnen måste gå i skola längre och att antalet äldre blir allt fler. Men om dessa fördelar ska infrias måste vi också se till att de som invandrar till Sverige kan integreras i det svenska samhället, inte minst på arbetsmarknaden.

MEN vad pratar man om?

Facts NOT Fiction

Bra integration och hög invandring
SVÅRAST

Dålig integration och hög a.k.a. okontrollerad invandring
SÄMST

Bra integration och anpassad invandring

Anpassa invandringen till den integration som “gör jobbet”
dvs varje kohort skall vara minst lika bra som riket

    KRÄVER

  • demografi med fler i arbetsför ålder
  • färre i gruppen äldre
  • barn samma andel som landet

BÄST

Kräver naturligtvis att infrastruktur skola osv också anpassas på motsvarande sätt . . .

HUR SVÅRT KAN DET VARA??????????????

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s