Moder Svea och PGA (Patologisk Global Altruism)

Jaa måste vara på detta vis . . . enda förklaringen . . .det är inte ens en yttre påverkan utan en inre påverkan genom introjekt och en total omedvetenhet om dessa…….

Invandring och mörkläggning

Pathological_Altruism-2

Sverige är nu definitivt inne i en aggressiv fas av självskadebeteende, som riskerar att leda till ett nationellt självmord eller någon form av självstympning, om förloppet inte hejdas. Likt de tonårsflickor som inte kunde låta bli att skära sig själv i armarna när jag jobbade på Bris, fortsätter landet att sarga sig självt i ett stigande tempo. Vi lever i något som kan liknas vid en dysfunktionell familj, där vi alla uppmanas att hålla ihop och reda ut situationen, trots att far super och slår oss och mor inte förmår att skydda sina barn. Förnekelsen inom kretsen är så stark att familjen istället, med hjälp av droger, flyr in i ett patologiskt lyckorus och tror att de är världens bästa familj och att alla omkring dem ser på dem med avund och beundran.

View original post 711 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s