Category Archives: Invandring

Liberaler vill plötsligt minska invandringen | Fria Tider

Liberaler vill plötsligt minska invandringen | Fria Tider.

Naturligtvis ska man inte vända kappan efter vinden . .

Advertisements

Balans i asylfrågan – Opinion – Folkbladet

Balans i asylfrågan – Opinion – Folkbladet.

Ja så briljant MEN minst 10 år för sent. Skadan är redan skedd Widar. Det fattas bostäder för 400 miljarder plus att med dagens prognoser kommer ännu 400 miljarder att behöva läggas på boende. 200 miljarder/år i de närmaste 4 åren . . var skall dessa pengar tas? Alla pensioner kanske???

Det är kanske fortfarande farligt och man kan fortfarande få “pisk” för den typ av kritik som du eller jag ger uttryck för….. MEN så länge det finns et enda halmstrå på stycket tror etablissemanget att det finns vete till mjöl för alla . . Dream on…..

JAPP eller mjau…att gå som katten kring het gröt

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/volymfragan-finns-pa-riktigt_4084377.svd

Naturligtvis är problemen med något mindre om “något” begränsas, självklart men varför då så svårt att tala klarspråk om detta. Att sedan vi har struntat i att lösa problemen eller kanske till och med ansett att det inte är ett problem eftersom det varit ett “råttan på repet” race. Privata aktörer skapar boenden med olika kvalité men alltid kostsamma för skattebetalarna, MV talar bara med de privata aktörerna EJ med kommunen (bra plan NOT mer en happening) AF kan inte placera så många i riktiga arbeten eftersom de inte finns och det enda ställe där det uppstår stora behov av arbetskraft är migrationsindustrin……

OCH handen på hjärtat ifall någon har en miljardverksamhet inom ett område som ger hundratals miljoner i vinst varför inte gilla det??? Jag skulle definitivt vilja ha en sådan möjlighet men man måste ha kunskap och kapital för detta, som alltid.

Dessutom, gissar jag, så har många kommuner “på fallrepet” gripit detta halmstrå för att få ett tillskott till sina finanser men tyvärr har de “räknat fel”.

Dels så blev det dyrare än man trodde, dvs förlust, redan de första två åren vartefter förlusten bara exploderar vartefter . . naturligtvis så drabbar denna förlustbringande berikning även landet: försvar, vård, omsorg, skolor osv osv….

MAN blir inte rasist för att vårdköer blir längre, tillgängliga akuttider färre, skolor för svåra att förmedla kunskap osv osv

MAN blir inte heller rasist bara för att det är ont om bostäder . . det fattas, mhtt befolkningsökningen de senaste åtta åren, just nu 200.000 boenden alltså inte bostadssökande utan boenden en nätt liten summa på 400 miljarder som man inte spenderat (a,k,a, på att göra listan). Gissningsvis behöver dessutom 30-50.000 nya boenden byggas årligen, summa –100 miljarder……

Tyvärr sitter vi redan i en situation som är Kris (ja med stort K) och nu skall alla betala….. ja utom de med de 80 miljarderna i jobbskatteavdrag förstås . . men däremot skall man gnaga några miljarder på pensionärernas standard . .mot vem för vem öppnas etablissemangets hjärtan? Inte alla för det finns inte utrymme till alla utan vissa hamnar utanför . . .

Moderata tankar om förbättringar i det som många anser vara ett problem…..kan man läsa, mellan raderna iaf, att detta innebär färre???

http://www.ericsoniubbhult.se/

Här är mina 10 konkreta punkter:

1. Skärpning av försörjningskravet vid anhöriginvandring (samma som den moderata arbetsgruppen föreslog förra mandatperioden). Gäller givetvis inte anhöriga som själva har asylskäl.
2. Överväga ändring av preskriptionstiden för ny möjlighet till asylprövning, från 5 till 10 år. Detta skulle kunna minska antalet personer som går under jorden efter avslagsbeslut för att efter fem år få en ny chans att få sitt ärende prövat.
3. Diskutera problemet med “missbruk” av överklagande av asylärenden”. Meningslösa överklaganden fördröjer bara avvisning, vilket inte är bra för vare sig den enskilde eller samhället. Det måste gå att kombinera rättssäkerhet med en realistisk syn på överklagandemöjligheterna.
4. Skärpning av de krav som gäller för asylrätt/uppehållstillstånd som ligger utöver dagens flyktingskäl. Sverige bör prioritera verkliga flyktingar för att kunna ge dessa bästa möjliga mottagande. Även i asylpolitiken måste man kunna prioritera vad som är viktigast, och för mig är det en självklarhet att den som flyr från krig och konflikter ska prioriteras i första hand.
5. Hårdare krav på ID-handlingar, identitetskontroller och ålderskontroller på asylsökande. I vart fall de som kommer från länder där människor i normalfallet har legitimationer.
6. Uppföljning av de förändrade reglerna om skola och vård till illegala invandrare och sk “papperslösa” för att se om detta medfört att fler personer lever gömda idag än tidigare. Om det är så bör reglerna skärpas igen.
7. Ta upp en ny diskussion om det inte är rimligt att svenskt medborgarskap bör erhållas först efter godkända svenskakunskaper och kunskaper om det svenska samhället och våra demokratiska värderingar. Undantag bör rimligen göras för för gamla, sjuka och barn, men för vuxna människor i arbetsför ålder vore ett sådant krav högst rimligt.
8. Avveckla SFI och gör det till en flexibel del av vuxenutbildningen, kopplat till yrkesutbildning mm (det förslag som Alliansen presenterade före valet). Erbjud barnomsorg och studier på heltid!
9. Översyn av hela ersättningssystemet för asylsökande och nyanlända. I dag är ersättningssystemen ett lapptäcke som det är svårt att få överblick över. Olika ersättningar kan både behöva höjas och sänkas, samt måste ge tydligare incitament att komma i egen försörjning. I sammanhanget vill jag tipsa om denna tankeväckande debattartikel i Dagens Industri idag av min tidigare moderate riksdagskollega Helena Rivière som jag arbetade tillsammans med i Socialförsäkringsutskottet 2006-2010. Rubriken på artikeln är “Strama upp reglerna för invandring”. I artikeln berör hon just det här med att dagens ersättningssystem ibland motverkar integration.
10. Långsiktig diskussion om hur man i framtiden ska kvalificera sig till våra ersättningssystem som exempelvis barnbidrag, vårdnadsbidrag och liknande. Det är ingen självklarhet att man direkt ska kvalificera sig till alla våra sociala ersättningssystem och bidragssystem från första dagen. Kanske ska det kopplas till att man först arbetat en tid i Sverige och betalat skatt? Sannolikt skulle en sådan lösning öka acceptansen hos svenska folket att ta emot flyktingar, och det skulle dessutom gå att ta emot fler asylsökande utan att kostnaderna ökar.

Jag är övertygad om att det går att förena en generös svensk asylpolitik med realism och ekonomiskt ansvarstagande. En förutsättningslös diskussion kring dessa tio punkter tror jag skulle vara en bit på väg.

Tänk om man kunde beskriva problemet någon gång.

KÄLLOR:

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sluta-blunda-for-migrationsutmaningarna/

http://www.tino.us/2014/08/invandrares-inkomster-fran-arbete-och-foretagande-ar-41-procent-lagre-an-infoddas/

http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3825700.ece

Totalt hamnar PUT för 2014 på, troligtvis, kring 200.000 eftersom alla typer av asylinvandring måste beaktas . . alla behöver väl bo inte bara det som primärt beviljas asyl.

Det kommer att ställa mycket stora krav på ett mottagande som redan i dag i avgörande delar har havererat.

En sak är att göra en plan för framtida mottagande baserat på antal asylsökande i förhållande till vad som finns tillgängligt i skolor och bostäder och JOBB. En annan sak är att ta tag i den ännu inte planerade framtiden.

 1. Bostäder.
  • Det har byggts för lite i förhållande till befolkningsökningen närmare bestämt 200.000 för lite boenden
 2. JOBB:
  • Bara för ordningens skull så är mediantid den tid då halva kohorten hamnat i “arbete” .
  • Mediantid till arbete är f.n. 8 år MEN det gäller för de asylsökande et. al. som kom för 8 år sedan dvs i en helt annan situation.
  • Bara för något år sedan så var medianen 7 år dvs medianen ökar med ökat antal PUT.
  • I medel har PUT ökat med 7% årligen fram till 2013 (116.000) MEN nu verkar totala antalet bli uppemot 200.000
 3. Skolor
  • Ja självklart så behövs skolplatser i proportion med behov av boende dvs det kan behövas 30-50% skolplatser baserat på PUT. 2014 . . 50 – 100.000 extra . .

Rörande jobben så verkar sysselsättningen “plana ut” mot 60% jämfört med svenskfödda >80%.

 • LÖNER
  • Födda i sverige 240
  • Utrikes födda 141
 • SKATTER
  • Födda i sverige  85
  • Utrikes födda 47

Så de >80% tjänar 70% MER och betalar 80% mer i skatt.

Någon som ser sambanden?

Så beroende på vad som avsågs med ett mottagande kan man ju antingen säga att det blev bra eller så anser man att det “havererat“.

För den enskilde fördubblas dessutom inkomsten när asylersättningen byts mot etableringsersättning.

Gott och väl MEN “etableringsersättning” tas från skattemedel denna ersättning ger EJ till skattemedel.

Därefter möts du av en kompakt bostadsbrist och kommuner som är ovilliga att ta emot fler flyktingar. Du ser därför ingen annan utväg än att köpa en falsk adress.

Bostadsbristen har ju skapats genom att det inte byggts boenden i nivå med befolkningsökningen. Varför fungerar inte “marknadskrafterna” på bostadsmarknaden EJ heller har ett litet barn till miljonprogrammet skapats, VARFÖR?

 1. Man har inte haft kännedom om detta? BS!
 2. De privata aktörerna vill tjäna pengar? Förmodligen en faktor som påverkar!
 3. Har det föregående etablissemanget skapat denna situation med avsikt?
  1. Renoveringar av miljonprogrammet i storleken 400 miljarder skulle ha kunnat skapa 100-200.000 nya lägenheter . . fullt möjligt!
  2. Att tillföra statliga skattemedel under “billiga” former till kommunernas byggande?  . . fullt möjligt!

MEN öppna ögon har alliansen låtit detta ske . .

OSV  . .

Våra politiker måste börja dra slutsatser av att vi numera är ett världsledande nybyggarland. Det går inte att ha genomreglerade bostads- och arbetsmarknader och samtidigt ta emot fler flyktingar per capita än något annat västland.

Ett nybyggarland skall berikas med nybyggare inte med sådana som bidrar lite och kostar mycket . .

En humanitär stormakt kan däremot berikas med sådana som bidrar lite och kostar mycket . .

DVS antingen har vi ett land som drivs som ett nybyggarland eller så driver vi ett land som är en humanitär stormakt vi kan inte ha både och.

Nybyggarland skall företrädesvis berikas med sånana som höjer landets “värde” genom uppfinningar och företagande förträdesvis på en privat marknad. Att privatisera vård, omsorg etc. är ju bara att hoppas på att dessa aktörer är “bättre” på att bedriva vård och omsorg MEN fan trot då den effektivitetsökning som skapas oftast blir till den så värdefulla vinsten i privata företag . .

En humanitär stormakt har mycket pengar att fördela till de som behöver detta. S: -2.000, N: +4.000 behöver mer sägas . .

Sedan det effektivaste sättet att hjälpa människor är där det kostar minst dvs “på plats”

Och nog är det bättre att leva i ett trasproletariat i Sverige än att tvingas vara kvar i krig och nöd?

Det finns cirka 2 miljarder människor som har mindre än 1dollar/dag att leva på dvs 10.000 dollar motsvar 10.000 dagar dvs mer än 25 år för att spara “till resan”

Så bottom line det är inte den värsta nöden som driver de som tar sig hit.

Att ge rent vatten till alla på ett effektivt sätt skulle kosta, om jag räknat rätt, 30 miljarder/år dvs i asylsammanhang.sverige en inte alltför skrämmande siffra 10 kr/år eller $1/år

$3 miljarder år ger 3 miljarder rent vatten per år.

Att hjälpa människor i nöd och elände är aldrig fel MEN eftersom det finns så mycket sådant på vår jord så måste det ske på det effektivaste sättet . . inte genom höga löner och höga kostnader för boenden osv . . . kostnadsläget i de flesta länder är lägre än i Sverige till exempel . .

Sverige håller på att skapa ett parallellsamhälle, där nyanlända försöker hitta vägar runt en stängd bostads- och arbetsmarknad. Det är inte hållbart i längden.”

MEN väldigt många har insett detta under lång tid men anpassat sig till det skapande som pågår snarare än att ta tag i problemet . .

Tyvärr så kan man inte vara PK och samtidigt adressera problemen eftersom “godheten” står i konflikt med “verkligheten” samt sunt förnuft . .