Yttrandefrihet och mobbning

Så sant . . dock har denna typ detta beteende funnits länge i landet. Har nog alltid funnits meden objektet har varierat. Politisk uppfattning/åsikt samma lika.. tro/religion där har objekten ändrats och även så mobbas på tvärtomvis nu . . . OCH sedan har ju genom en större offentlighet FB/bloggar/MSM objekten/offren blivit effektivare att hittta/upptäcka och chikanera

DET GODA SAMHÄLLET

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Sverige är ett land som sätter yttrandefriheten högt. Artikel 19 i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som lyder så här:

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser

implementeras i vår regeringsforms andra kapitel genom följande stadgande:

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor…

Innebär då detta att det råder yttrandefrihet i Sverige? Nej det gör det inte, det är en sak jag blivit allt klarare över sedan jag började arbeta med detgodasamhallet.com.

View original post 606 more words

Advertisements

Inget nytt under . . .

http://detgodasamhallet.com/2015/10/19/yttrandefrihet-och-mobbning/#more-2649

Så sant . . dock har denna typ detta beteende funnits länge i landet. Har nog alltid funnits meden objektet har varierat. Politisk uppfattning/åsikt samma lika.. tro/religion där har objekten ändrats och även så mobbas på tvärtomvis nu . . . OCH sedan har ju genom en större offentlighet FB/bloggar/MSM objekten/offren blivit effektivare att hittta/upptäcka och chikanera

Bra från Tino

http://www.tino.us/2015/10/intervju-i-weekendavisen/

“I Malmö har inte kollapsat. Det har bara blivit värre och värre år efter år”

Just det . . MEN hur mycket stödjer övriga Sverige?

Då detta spridits så försvinner utjämningen och . . kaos kommer . . .

Bara med de som anlänt kan vi se fram emot ett kaos . . .
. . vi har de facto lånat för mycket genom plockande av reserver plus ett enormt behov av bostäder . . .

Moder Svea och PGA (Patologisk Global Altruism)

Jaa måste vara på detta vis . . . enda förklaringen . . .det är inte ens en yttre påverkan utan en inre påverkan genom introjekt och en total omedvetenhet om dessa…….

Invandring och mörkläggning

Pathological_Altruism-2

Sverige är nu definitivt inne i en aggressiv fas av självskadebeteende, som riskerar att leda till ett nationellt självmord eller någon form av självstympning, om förloppet inte hejdas. Likt de tonårsflickor som inte kunde låta bli att skära sig själv i armarna när jag jobbade på Bris, fortsätter landet att sarga sig självt i ett stigande tempo. Vi lever i något som kan liknas vid en dysfunktionell familj, där vi alla uppmanas att hålla ihop och reda ut situationen, trots att far super och slår oss och mor inte förmår att skydda sina barn. Förnekelsen inom kretsen är så stark att familjen istället, med hjälp av droger, flyr in i ett patologiskt lyckorus och tror att de är världens bästa familj och att alla omkring dem ser på dem med avund och beundran.

View original post 711 more words

Gästskribent Ronie Berggren: Stefan Löfvens flyktingkonferens och dess felaktiga parallell till Amerikafararna

Mycket gra!!

DET GODA SAMHÄLLET

logo­DGSMed anledning av de fortsatta flyktingskaror som ankommer till Sverige anordnade statsminister Stefan Löfven den 12 oktober konferensen ”Sverige tillsammans”.

Konferensen genomsyrades av maningar om medmänsklighet. Det drogs en parallell till den svenska utvandringen till Amerika och till Vilhelm Mobergs utvandringsserie. Syftet var att förmå svenska folket att leva sig in i den nöd flyktingar befinner sig i och att påminna om att svenskar en gång satt i samma båt.

View original post 693 more words

Krissekt med krissekt

BRA! Inge trams bara rätt virke…..

Brix Skis Blog

Kommunerna är den absoluta startplatsen men också slutstationen för oss alla. När det är fullt där i t.ex. välfärdens institutioner då är det stopp alternativt leverans av sämre kvalité relativt den kapacitet vi har i form av utbildad professionell personal. Det är som det sagts inte spik och bräder som vi saknar i första hand.

Hårdare prioriteringar mellan individers och grupper av individers behov

Vi går nu in i tider där vi för första gången sedan 1940-talet eller senare 1990-talet tvingas till hårda prioriteringar mellan individer och grupper av individers behov. Hårda prioriteringar som vi inte har upplevt på länge i sin helhet i det svenska välfärdssystemet. Läkare och vårdpersonal har visserligen alltid varit tvungna att prioritera men det som nu väntar lär som sagt för många andra bli en överraskning. Det finns inga gratis måltider. Resurserna är begränsade och kakan ska delas. Det fungerar relativt smärtfritt när kakan växer.

View original post 836 more words

Orsak och verkan eller hönan och ägget.

http://www.flexicurity.se/skrifter/fororterna-som-moder-svea-glomde/

Med fler människor i arbetsför ålder blir det lättare att klara de utmaningar som blir följden av att barnen måste gå i skola längre och att antalet äldre blir allt fler. Men om dessa fördelar ska infrias måste vi också se till att de som invandrar till Sverige kan integreras i det svenska samhället, inte minst på arbetsmarknaden.

MEN vad pratar man om?

Facts NOT Fiction

Bra integration och hög invandring
SVÅRAST

Dålig integration och hög a.k.a. okontrollerad invandring
SÄMST

Bra integration och anpassad invandring

Anpassa invandringen till den integration som “gör jobbet”
dvs varje kohort skall vara minst lika bra som riket

    KRÄVER

  • demografi med fler i arbetsför ålder
  • färre i gruppen äldre
  • barn samma andel som landet

BÄST

Kräver naturligtvis att infrastruktur skola osv också anpassas på motsvarande sätt . . .

HUR SVÅRT KAN DET VARA??????????????

A fine WordPress.com site

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning

Behind The News

Sharing the news the mainstream media won't.

Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Annika Dahlqvist om LCHF, kost och hälsa

L' île d' Yeu

Lumière et Beauté

powerglobal.us - The Conservative Voice in Global News

THE CONSERVATIVE VOICE IN GLOBAL NEWS

Tino Sanandaji

A fine WordPress.com site

Radio 3Fourteen

A fine WordPress.com site

Red Ice Radio

A fine WordPress.com site

Ingenjören

A fine WordPress.com site

En mensans betraktelser

A fine WordPress.com site

Torbjörn Bergman

A fine WordPress.com site

Advokat De Basso

A fine WordPress.com site

Flexicurity

Samhällen som vill växa måste förena flexibilitet och trygghet

EnergiKnut

A fine WordPress.com site

Svart på vitt

om politik, media och demokrati

KimmoA.se news

A fine WordPress.com site

Riktiga Nyheter

A fine WordPress.com site

Är det bara jag, eller...

A fine WordPress.com site

BlogFactory

the online magazine for you

ITCW

A fine WordPress.com site

Sven-Erland - insikter från partikansliet på Sveavägen

Sveriges mest progressiva blogg - nu från regeringskansliet

The Register

A fine WordPress.com site

Sputnik Sverige

A fine WordPress.com site

KAMIL RYBA

RIGHT-WING IS THE SOLUTION