Gästskribent Lars Hässler: Alla människors lika värde?

En felöversättning, kanske medveten för att passa agendan, från:
“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.” kanske bättre att följa det som skrivits i original än en skrivad översättning

DET GODA SAMHÄLLET

Vänsterns favorituttryck har blivit ”alla människors lika värde”.

View original post 786 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s